Usnesení OZ 2018

11.1.2018

Bere na vědomí:

1-2/2018 – Zahájení, úvod

1-3/2018 – Pošta

1-4/2018 – Kontrola úkolů

1-12/2018 – Různé

 11.1.2018

Schvaluje:

1-5/2018 – MPZ č.3/2017

1-6/2018 – projednání OZV č.1/2018 o místních poplatcích

1-7/2018- projednání OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

1-7/2018 – Smlouva o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence

1-8/2018 – Odměny obecního zastupitelstva 2018

1-9/2018 – Omezení režimu střelnice

1-10/2018 – zpracování žádosti o dotaci, firma Europrojekt -Oprava silnice V Lačnově

1-12/2018-  Rozpočtové opatření č. 1/2018

Pověřuje:-

Neschvaluje:-

8.2.2018

Bere na vědomí:

2-2/2018 – Zahájení, úvod

2-3/2018 – Pošta

2-4/2018 – Kontrola úkolů

2-5/2018 – Rozhodnutí č. 5361711

2-9/2018 – Různé

 Schvaluje:

2-1/2018 – Program jednání

2-6/2018 – obnova křížů na Štěchově

2-7/2018- vybavení KD Lačnov

2-8/2018 – Inventarizace obecního majetku

2-9/2018 – Různé

 Pověřuje:

 Neschvaluje:

15.3.2018

Bere na vědomí:

3-2/2018 – Zahájení, úvod

3-3/2018 – Pošta

3-4/2018 – Kontrola úkolů

3-21/2018 – Různé

Schvaluje:

3-1/2018 – program jednání

3-5/2018 – výsledek výběrového řízení

3-6/2018 – žádost Davida Wölfla a Davida Dolníčka

3-7/2018 – věcné břemeno Aleš Sedlák

3-8/2018-stanovení ceny za nákup a prodej –místní komunikace na Lačnově

3-9/2018 – žádost o odkup parcely č. 185/17

3-10/2018 – žádost o odkup pozemku č. 142/1

3-11/2018 – žádost o odkup parcely č. 137/2

3-12/2018 – žádost o odkup parcely č. 140/3

3-13/2018 – žádost o odkup nebo směnu pozemku č. 204/3

3-14/2018 – MPZ č. 1/2018

3-15/2018 – MPZ č. 2/2018

3-16/2018 – žádost M. Ryzí o pronájem části zahrady

3-17/2018 – MPZ č. 3/2018

3-18/2018 – plán údržby obecních lesů a zeleně

3-19/2018 – rozpočtové opatření č. 2/2018 a č. 3/2018, pravomoc, že zmocňuje starostku obce schválit rozpočtová opatření do výše 50 000,- Kč.

3-20/2018 – žádost paní Blanky Ždilové

 

 

Pověřuje:

3-5/2018 – Výsledek výběrového řízení – starostku obce

 

Neschvaluje: -

5.4.2018

Bere na vědomí:

4-2/2018 – Zahájení, úvod

4-3/2018 – Pošta

4-4/2018 – Kontrola úkolů

4-13/2018 – Různé

 Schvaluje:

4-1/2018 – program jednání

4-5/2018 – GRPD – komplexní řešení

4-6/2018 – MPZ č.1/2018

4-7/2018 – MPZ č.2/2018

4-8/2018 – MPZ č.3/2018

4-9/2018 – Vyhláška č. 3/2018

4-10/2018 – Vyhláška č.4/2018

4-11/2018 – Vyhláška č.5/2018

4-14/2018 – Usnesení obecního zastupitelstva

 

Pověřuje:

4-12/2018  – starostku obce k poptávkovému řízení

 

Neschvaluje: -

17.5.2018

Bere na vědomí:

5-2/2018 – Zahájení, úvod

5-3/2018 – Pošta

5-4/2018 – Kontrola úkolů

5-6/2018 – zastávka HD na Štěchově

5-9/2018 – Různé

 Schvaluje:

5-1/2018 – program jednání

5-5/2018 -smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 050992/18/ORR

5-7/2018 – nabídka LUXPRIM

5-8/2018 – žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí

5-10/2018 – Usnesení obecního zastupitelstva

 Pověřuje:

5-3/2018  – starostku obce k dalšímu jednání ve věci vybudování památného místa k výročí 100 let republiky.

5-5/2018 - – starostku obce k dalšímu jednání ve věci dotace JMK  - vybavení KD Lačnov

 Neschvaluje: -

7.6.2018

Bere na vědomí:

6-2/2018 – Zahájení, úvod

6-3/2018 – Pošta

6-4/2018 – Kontrola úkolů

6-8/2018 – Dotace na obnovu křížů na Štěchově

6-9/2018 – Žádost o pronájem nebytových prostor KD na Lačnově

6-11/2018 – Různé

 Schvaluje:

6-1/2018 – program jednání

6-5/2018 - vybudování pamětního místa na Štěchově k výročí 100 let republiky.

6-6/2018 – odkup pozemku č. 185/17 v k.ú. Lačnov

6-7/2018 – Dotace na opravu místní komunikace na Lačnově

6-11/2018 Počet členů zastupitelstva na volební období 2018-2022

6-12/2018 – Usnesení obecního zastupitelstva

 Pověřuje:

6-5/2018 - – starostku obce k dalšímu jednání ve věci vybudování pamětního místa na Štěchově k výročí 100 let republiky.

6-7/2018 – starostku obce k dalšímu jednání ve věci Dotace na opravu místní komunikace na Lačnově

 Neschvaluje: -

21.6.2018

6/1-2/2018 – Zahájení, úvod

6/1-3/2018 – Pošta

6/1-4/2018 – Kontrola úkolů

6/12 - Různé

Schvaluje:

6/1-1/2018 – program jednání

6/1-5/2018 – Závěrečný účet obce

6/1-6/2018 – závěrečná závěrka obce

6/1-7/2018 – výsledky výběrového řízení na opravu místní komunikace na Štěchově – část Lačnov

6/1-8/2018 – Výsledky poptávkového řízení na obnovu dvou křížů na Štěchově

6/1-9/2018 – Výsledky poptávkového řízení na dodavatele zhotovení podlahy na obecním úřadě na Lačnově a na vybavení KD Lačnov

6/1-10/2018  - Pronájem nebytových prostor KD Lačnov

6/1-12/2018 – Usnesení obecního zastupitelstva

6/1-11/2018 – Žádost o schválení dotace sportovcům

6/1 –12/2018 - Usnesení

 Pověřuje: -

 Neschvaluje: -

 1.8.2018

•       Usnesení obecního zastupitelstva

Bere na vědomí:
8-2/2018 Zahájení úvod
8-3/2018 Štěchov, nedostatečná kapacita vodního zdroje pro obec
8-5/2018 Různé

Schvaluje:
8-4/2018 OZV 5/2018

Projednává:
-

Neschvaluje:

6.9.2018

Bere na vědomí:

9-2/2018 – Zahájení, úvod

9-3/2018 – Pošta

9-4/2018 – Kontrola úkolů

9-7/2018 – Různé

Schvaluje:

9-1/2018 – program jednání

9-5/2018 – žádost o odprodej části parcely 180/6 v k-ú. Lačnov

9-6/2018 – Obecní výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem

TENTO WEB POUŽÍVÁ, PODOBNĚ JAKO JINÉ WEBY, SOUBORY COOKIE. TYTO SOUBORY NÁM UMOŽŇUJÍ VYLEPŠOVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, ZLEPŠOVAT JEJICH FUNKCIONALITU A POSKYTOVAT VÁM TAK RELEVANTNĚJŠÍ SLUŽBY JAK NA WEBU, TAK I PROSTŘEDNICTVÍM DALSÍCH MÉDII. PROCHÁZENÍM WEBU VYJADŘUJETE SOUHLAS

DALŠÍ INFORMACE