Úřední deska

Návrh Programu zasedání OZ 24.9.2019

17.9.2019

návrh programu září 2019


Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka

14.8.2019 - 31.12.2023

Vážení spoluobčané,na základě žádosti od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňujeme seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka.

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

priloha_701045796_2_NIVvyzva


Návrh programu zasedání OZ 14.8.2019

7.8.2019 - 14.8.2019

Návr programu srpen 2019


Odročení dražby č.j. 137Ex 17479/15-146

16.7.2019 - 27.8.2019

priloha_692749364_0_1517479146


Rozpočtové opatření č.6/2019

28.6.2019

Ro č. 6 2019


Sdělení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací

26.6.2019 - 15.7.2019

Sdělení o zveřejnění Závěrečného účtu

1236_190626085308_001


MPZ č.4/2019

26.6.2019

MPZ č.4 2019


Návrh programu zasedání OZ 19.6.2019

11.6.2019 - 19.6.2019

Návrh programu zasedání 19.6


Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

10.6.2019 - 16.7.2019

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)


Rozpočtové opatření č.5/2019

29.5.2019

RO 5 2019


Návrh závěrečného účtu obce Štechov za rok 2018

28.5.2019 - 18.6.2019

Návrh závěrečného účtu


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěchov za rok 2018

28.5.2019 - 18.6.2019

Zpráva o výsledku hospodaření obce Štechov za rok 2018


MPZ č.3/2019

22.5.2019 - 18.6.2019

MPZ 3 2019


Exekuční příkaz č.j.137Ex17479/15-21

10.5.2019 - 31.5.2019


Exekuční příkaz

10.5.2019 - 31.5.2019

priloha_673881607_1_151747921


Návrh rozpozpočtového opatření č.4 /2019

7.5.2019

Návrh RO č 4 2019


Oznámení o době a místě konání voleb do Europského parlamentu

5.5.2019 - 25.5.2019

Oznámení o místě a konání voleb


Rozpočtové opatření č.3/2019

29.4.2019

RO č.3 2019


Návrh programu zasedání OZ 7.5.2019

29.4.2019 - 7.5.2019

Návrh programu zasedání 7.5.2019


Výsledná kalkulace vodného a stočného 2018

28.4.2019 - 31.5.2019

VAS, a.s. (IČ 49455842) za rok 2018_Svazek Bk


Veřejná vyhláška

25.4.2019 - 31.5.2019

priloha_670432671_0_00705400_dne_0515_1902155499


Oznámení o zveřejnění dokumentů hospodaření svazku K-L

14.4.2019

SKMBT_22319061307090(1)


Rozpočtové opatření č.2/2019

10.4.2019

RO 2 2019


Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy

8.4.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška 


MPZ č. 2/2019

8.4.2019 - 30.4.2019

MPZ č.2 2019


Volby do Evropského parlamentu konané dne 24-25.5.2019

25.3.2019 - 25.5.2019

Stanovení počtu volebních okrsků, minimální počet členů volební komise a zapisovatele okrskové volební komise v obci Štěchov pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU, které se budou konat ve dnech 24.-25.5.2019.

EP stanovení počtu


Veřejná vyhláška

12.3.2019

priloha_656380334_1_ODOIMZ-verejna_vyhlaska_navrh_OOP_kormo_Jm-11032019


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku Kunštátsko-Lysicko

12.3.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 svazek obcí K-L


Návrh záněrečného účtu svazku Kunštátsko - Lysicko

12.3.2019 - 31.3.2019

Návrh závěrečného účtu svazku obcí K-L 2018


Usnesení o nařízení dražebního jednání

6.3.2019 - 12.4.2019

priloha_654411837_0_U194-18-0114-190305085403


návrh programu OZ 7.2.2019

31.1.2019 - 7.2.2019

pozvánka únor


Oznámení o zveřejnění dokumentů

29.1.2019 - 15.2.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazek obcí K-L


Rozpočtové opatření č.1/2019

26.1.2019

Štěchov_RO_2019_01


MPZ č.1/2019

14.1.2019 - 6.2.2019

MPZ 12019


návrh programu OZ 9.1.2019

2.1.2019 - 9.1.2019

návrh programu leden 2019


Rozpočet obce Štechov

18.12.2018

Štěchov_schválený rozpočet 2019


MPZ č.4/2018

16.12.2018 - 9.1.2019

Obec Štěchov v souladu s§ 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)oznamuje, že má v úmyslu prodat: část pozemku parcelní číslo 165/9  – orná půda, o výměře 1239 m2 viz. přiložený MPZ 4/2018

MPZ 4 2018


návrh programu OZ 13.12.2018

6.12.2018 - 13.12.2018

návrh progranu prosinec 2018


Střednědobý rozpočtový výhled Obce Štechov období 2019 -2021

28.11.2018

střednědobý výhled 2019-2020


návrh rozpočtu obce Štěchov na rok 2019

28.11.2018

Štěchov_návrh rozpočtu 2019 (3 s loupce)


sdělení o zveřejnění návrhu rozpočtu Svazku vodovodu a kanalizací měst a obcí na rok 2019

28.11.2018 - 18.12.2018

Odkaz, na kterém lze nalézt povinně zveřejňované informace Svazku, požadované ustanovením § 39, odst 6 zákona č. 250/2000 Sb. Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů https://www.svazek-boskovice.cz/ii-valna-hromada-svazku-44#obsah


Rozpočtové opatření č.13/2018

15.11.2018 - 1.12.2018

Štěchov_RO_13


Svazek obcí Kunštátsko-Lysicko- Návrh rozpočtu na rok 2019

2.11.2018 - 21.11.2018

Svazek- návrh rozpočtu 2019


Svazek obcí Kunštátsko-Lysicko- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu let 2019-2022

2.11.2018 - 17.11.2018

Svazek- návrh


Návrh programu zasedání OZ 1.11.2018

25.10.2018 - 1.11.2018

návrh programu 11 2018


Návrh programu zasedání OZ 24.10.2018

17.10.2018 - 24.10.2018

pozvánka- ustavující zastupitelstvo


Rozpočtové opatření č.12/2018

8.10.2018

Štěchov_RO č. 12(1)


Výsledky komunálních voleb obec Štěchov 2018

7.10.2018

1.
Mgr. Věra Knotková

kandidátní listina: SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
pořadí na kandidátce: 1

41let, manažer kvality, Lačnov
70
2.
Vladislav Němec

kandidátní listina: SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
pořadí na kandidátce: 2

59let, ošetřovatel drůbeže, Štěchov
43
3.
Mgr. Pavel Trna

kandidátní listina: SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
pořadí na kandidátce: 3

33let, akvizitor, Štěchov
46
4.
Petr Ždila

kandidátní listina: SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
pořadí na kandidátce: 4

32let, technik, Štěchov
43
5.
Vlasta Švábová

kandidátní listina: SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
pořadí na kandidátce: 5

38let, administrativní pracovník, Štěchov
40
6.
Ladislav Šenkýř

kandidátní listina: SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
pořadí na kandidátce: 6

38let, policista, Lačnov
35
7.
Ladislav Dokoupil

kandidátní listina: SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
pořadí na kandidátce: 7

48let, řidič, Lačnov
46

Návrh programu zasedání OZ 4.10.2018

27.9.2018 - 4.10.2018

návrh programu říjen


Oznámení o době a místě konání voleb obecního zastupitelstva

18.9.2018 - 6.10.2018

Oznámeni o době a místě konání voleb 2018


OZV č. 6/2018 k regulaci zásobování vodou

1.8.2018 - 16.8.2018

OZV č. 6/2018


Výzva- šetření pitnou vodou

1.8.2018

V důsledku nedostatečného množství pitné vody, způsobené dlouhodobým suchem,  vydává Obecní úřad Štěchov  zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí automobilů z obecního vodovodu.

Zákaz platí  do odvolání!

Žádáme tímto o maximální šetření s vodou a dodržování zákazu .

Děkujeme za pochopení.


Počet členů okrskové volební komise

31.7.2018 - 7.10.2018

minimální počet členů 2018


Rozpočtové opatření č.9/2018

26.7.2018 - 15.8.2018

Štěchov_RO_09_finální verze(4)


Oznámení, omezený provoz na Lačnově dne 27.7.2018

25.7.2018 - 31.7.2018

Z důvodu plánovaných stavebních prací bude místní komunikace na Lačnově dne 27.7.2018 od 8:00 do 16:00 uzavřena. Žádáme občany, aby ve výše uvedeném termínu neparkovali auta na místní komunikaci viz.přiložený plánek.

Děkujeme za pochopení!


Opatření při nedostatku vody

25.7.2018 - 30.9.2018

593914653_0_OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY


Rozpočtové opatření č.8/2018

13.7.2018 - 31.7.2018

Štěchov_RO_08


Sdělení o zveřejnění

11.7.2018 - 31.7.2018

Sdělění o zveřejnění 2017


Rozpočtové opatření č.7/2018

1.7.2018 - 15.9.2018

Štěchov_RO_07


Rozpočtové opatření č.6/2018

27.6.2018 - 15.7.2018

Štěchov_RO_06


Veřejná schůze OZ 27.6.2018 - návrh programu

21.6.2018 - 21.6.2018

Szdečně Vás zveme na veřejnou schůzi OZ konanou dne 27.6.2018 v 18:00 v KD na Lačnově.

návrh programu zasedání obecního zastupitelstva obce Štěchov


Oznámení- Počet členů OZ pro volební období 2018-2022

7.6.2018 - 21.6.2018

Oznámení počet členů OZ


Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 obce Štěchov

5.6.2018 - 21.6.2018

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2018


Návrh závěrečného účtu obce

5.6.2018 - 21.6.2018

V příloze naleznete Návrh závěrečného účtu obce Štěchov a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

2017_Návrh závěrečného účtu Štěchov-1


Rozpočtové opatření č.5/2018

4.6.2018

Štěchov_RO_č. 5


Pověřenec GDPR

25.5.2018

Pověřenec GDPR

Jméno a příjmení: Ing. Petr Nepustil

E-mail: poverenec@gdprtrio.cz

Telefon: 548 220 151


u s n e s e n í o n a ř í z e n í d a l š í h o d r a ž e b n í h o j e d n á n í (elektronické dražby)

24.5.2018 - 10.6.2018

Usnesení elektronické dražby


Veřejná vyhláška

26.4.2018 - 31.5.2018

570864151_0_00705400_dne_0515_1802216519


Majetkoprávní záměr č.3/2018

15.3.2018 - 5.4.2018

MPZ32018


Majetkoprávní záměr č.2/2018

15.3.2018 - 5.4.2018

MPZ22018


Majetkoprávní záměr č.1/2018

15.3.2018 - 5.4.2018

MPZ 12018


Oznámení - Svazek vodovodů a kanalizací

24.1.2018 - 15.2.2018

svazek oznámení


VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. ZA ROK 2017

15.1.2018 - 15.2.2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. ZA ROK 2017

 

Výroční zpráva informace 2017


Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky

21.12.2017 - 28.1.2018

Oznámení o době a místě konání voleb


Majetkoprávní záměr č.3/2017

14.12.2017 - 7.1.2018

MPZ č.3 2017


Návrh rozpočtového provizoria Svazku obcí Kunštátsko-Lysicko na rok 2018

30.11.2017 - 16.12.2017

Návrh rozpočtového provizoria svazku obcí


Návrh rozpočtu "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí na rok 2018

28.11.2017 - 31.12.2017

 

Vážení občané, v přílože najdete "Návrh rozpočtu Svazku vodovodů a kamnalizaci měst a obcí"na rok 2018

IX.5.1..Rozpočet Svazku 2018


Rozpočtový výhled obce Štěchov 2018

20.11.2017 - 31.12.2017

rozpočtový výhled 2018


Rozpočet obce Štěchov na rok 2018

20.11.2017 - 31.12.2017

Návrh rozpočtu 2018


Informace k hospodaření Svazku obcí Kunštátsko-Lysicko

13.11.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Kunštátsko-Lysicko

Oznámení o zveřejnění dokumentů


VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

12.11.2017 - 31.1.2018

Ssken17122106430


MPZ č.2/2018

11.10.2017 - 29.11.2017

MPZ č22018


MPZ č1/2017

1.10.2017 - 31.10.2017

MPZ 1 2017


Závěrečný účet obce za rok 2016

12.2.2017

Vážení občané, po rozkliknutí se Vám zobrazí závěrečný účet Obce Štěchov za rok 2016 a jeho přílohy.

Závěrečný účet


Návrh rozpočtu obce na rok 2017

9.11.2016

Vážení občané, po rozkliknutí lze zobrazit návrh rozpočtu obce na rok 2017.

Návrh rozpočet na rok 2017


Dlouhodobý rozpočtový výhled 2017

9.11.2016

Vážení občané, po rozkliknutí lze zobrazit dlouhodobý rozpočtový výhled obce

Rozpočtový výhled 2017

TENTO WEB POUŽÍVÁ, PODOBNĚ JAKO JINÉ WEBY, SOUBORY COOKIE. TYTO SOUBORY NÁM UMOŽŇUJÍ VYLEPŠOVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, ZLEPŠOVAT JEJICH FUNKCIONALITU A POSKYTOVAT VÁM TAK RELEVANTNĚJŠÍ SLUŽBY JAK NA WEBU, TAK I PROSTŘEDNICTVÍM DALSÍCH MÉDII. PROCHÁZENÍM WEBU VYJADŘUJETE SOUHLAS

DALŠÍ INFORMACE