Sběrný dvůr

Naše obec uzavřela s obcí Lysice smlouvu o užívání sběrného dvora. Všichni naši občané mohou po zaplacení místního poplatku za svoz komunálního odpadu využívat sběrný dvůr ve stejném rozsahu jako obytelé Lysic. Průkaz obdrží na obecním úřadě na Lačnově.

Podrobnosti o otevírací době a možném uložení odpadu lze najít přímo na webu Lysic:

http://www.lysice.cz/index.php?id=48