Dějiny obce

Nejstarší písemná zmínka o Štěchově je z roku 1385, místní jméno je tvořeno příponou -ov k antroponymu Sčech, Štěch- německy bylo psáno jako Sczechow, v roce 1939 Stiechov, česky do roku 1918 Sčechov.

Štěchov byl od svého založení zahrnut do lysického panství. Jeho osud je s ním stále spjat. Lysice patřily do podhradí hradu Rychvaldu. Roku 1371 se na Rychvaldu usadil Ješek, představitel lysické větve pánů z Kunštátu. Naposledy je připomínán  roku 1437, příčinou zániku bylo asi to, že majitelé od počátku 15. století sídlili na lysické tvrzi. Podle ústního podání byl hrad zbořen v husitských válkách a byl domovem loupeživých rytířů. Dodnes jsou zachovány příkopy, na předhradí (západní část) jsou patrny základové zdi, ve vlastním hradě jsou trosky paláce, které byly odkryté v roce 1959 panem Veselým. Obec od roku 1385 do roku 1666 náležela k panství lysickému, později k drnovskému a v roce 1728 byla opět přičleněna k Lysicím.

Štěchov měl v roce 1718 pouze 8 domů osedlých, v roce 1834 pak již 22 domů se 132 osobami, o dvacet let později již se 150 obyvateli. Na Štěchově je jmenován roku 1750 dvůr na místě domu č.1. Podle ústního podání se zde pěstovaly ovce. Lačnov je obec vyplňující údolí kolem potoka v délce asi 1400m. Dá se říci, že je dvojčetem Štěchova.V určitých dobách měl větší dynamiku rozvoje. Připomíná se teprve roku 1540, kdy byl součástí zboží žerůtského.

Pak jej koupil roku 1590 Hron z Náchoda a připojil ke zboží lysickému a od té doby je jeho osud spojený se Štěchovem. Na Lačnově se začala v roce 1739 dolovat  železná ruda pro blanenské železárny. Mezi lety 1750-1785 se dolovalo olovo a stříbro. Dokonce byl postaven hamr - železárna. V té době bylo vytěženo 4 000 q  rudy s výtěžkem 56 liber olova, 25 liber stříbrného klejtu a z něj pak 2 loty stříbra. Z té doby je asi pečeť obce, mající ve znaku vchod do štoly se zkříženými kladívky. V roce 1718 měl Lačnov pouze 8 domů, v roce 1834 již 23 domů se 137 obyvately a za dvacet let po té již 211 obyvatel. Kolem roku 1800 se znovu začala dolovat železná ruda, dokonce byla zřízena i pec na zkvalitňování železné rudy pro blanenské železárny, ale po krátké době vše zaniklo pro malý výnos. Štěchov byl roku 1869 částí Lačnova, od roku 1869 do roku 1960 je Lačnov osadou Štěchova. Od tohoto roku je Lačnov místní částí.

 

 

TENTO WEB POUŽÍVÁ, PODOBNĚ JAKO JINÉ WEBY, SOUBORY COOKIE. TYTO SOUBORY NÁM UMOŽŇUJÍ VYLEPŠOVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, ZLEPŠOVAT JEJICH FUNKCIONALITU A POSKYTOVAT VÁM TAK RELEVANTNĚJŠÍ SLUŽBY JAK NA WEBU, TAK I PROSTŘEDNICTVÍM DALSÍCH MÉDII. PROCHÁZENÍM WEBU VYJADŘUJETE SOUHLAS

DALŠÍ INFORMACE