Rozpočet obce pro rok 2015

Výdaje:
Položky OdPa
Pěst. Činnost 1031 100 000,00 Kč
Náklady pitná voda  2310 300 000,00 Kč
Silnice 2212 406 300,00 Kč
Pořízení národních hodnot 3326 20 000,00 Kč
Záležitosti kultury 3399 25 000,00 Kč
Tělovýchovná činnost 3419 20 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost 3429 2 000,00 Kč
Veř. osvětlení (opravy) 3631 100 000,00 Kč
Výstavba a údrba místních inženýrských sítí 3633 200 000,00 Kč
Územní plánování 3635 100 000,00 Kč
Sběr a svoz. kom. odpadu 3722 150 000,00 Kč
Sběr svoz ostatního odpadu 3723 15 000,00 Kč
Sběr svoz  nebezečného odpadu 3724 15 000,00 Kč
Využívání a zneškod. odpadů 3725 12 800 Kč
Péče o vzhled obce 3745 30 000,00 Kč
Požární ochrana 5511 21 700,00 Kč
Ochrana obyvatelstva 5212 30 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce 6112 200 000,00 Kč
Místní správa 6171 300 000,00 Kč
Poplatky, úroky 6310 10 000,00 Kč
Finanční vypořádání minulých let 6402 24 500,00 Kč
Ostatní neinv. transfery 6409 800,00 Kč
Celkem   2 083 100,00 Kč
Příjmy
Položky Paragraf Pol.
Daň z př. FO ze závislé činnosti   1111 300 000,00 Kč
Daň z př. FO ze SVČ   1112 10 000,00 Kč
Daň z př. FO ze SVČ z kp. v.   1113 35 000,00 Kč
Daň z př. PO   1121 300 000,00 Kč
DPH   1211 570 000,00 Kč
Poplatky za likvidaci kom. odpad   1337 90 000,00 Kč
Poplatky ze psů   1341 1 700,00 Kč
automaty   1351 6 000,00 Kč
Daň z nemovitostí   1511 80 000,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery   4112 54 500,00 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků 1012   4 500,00 Kč
Příjmy z pron. plyn. zařízení 3633   96 400,00 Kč
Přijaté příspěvky za třídění odpadů 3725   15 000,00 Kč
Příjmy z úroků 6310   100,00 Kč
Zapojení přebytku   8115 520 000,00 Kč
Celkem     2 083 100,00 Kč

 

Lysice | Boskovice | Jihomoravský kraj